Inschrijfformulier


Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Email:
Telefoon:
Geb.datum:
Geb.plaats:
Ik ben nieuw lid
bestaand lid en/of lid van de Judobond Nederland
met lidmaatschapnr.:
Ik ben in het bezit van de kyu, die ik behaalde op
bij (sportschool/Aikidoclub vermelden).
Ik schrijft zich hierbij in bij: Aikidoclub SABAKI
Oranjetip 25
5345 HZ Oss

Ondergetekende gaat akkoord met de financiŽle consequenties die het lidmaatschap met zich mee brengt. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie. Het deelnemen aan de lessen geschiedt op eigen risico.